Tin Tức

Bảo đảm Agoda.com

You are interested in Bảo đảm Agoda.com right? So let's go together natuts.com look forward to seeing this article right here!

Agoda.com là một công ty du lịch trực tuyến nổi tiếng, cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn, vé máy bay và dịch vụ du lịch khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Agoda.com Guarantee – một cam kết đặc biệt của Agoda.com để đảm bảo rằng quý khách sẽ có một chuyến bay thuận lợi và không bị gián đoạn.

Agoda.com Guarantee – Gián đoạn Chuyến bay

Agoda.com Guarantee là dịch vụ trợ giúp miễn phí của Agoda.com dành cho quý khách trong trường hợp chuyến bay bị gián đoạn ảnh hưởng đến lịch trình của quý khách.

Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Dịch vụ Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng trong trường hợp chuyến bay bị gián đoạn do hãng vận tải hoặc Agoda.com thông báo ít nhất 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc sau khi khởi hành chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng.

Quý khách cần thông báo cho Agoda.com qua điện thoại hoặc email ngay khi quý khách biết về gián đoạn chuyến bay, để Agoda.com có thể hỗ trợ quý khách. Nếu quý khách không thông báo kịp thời cho Agoda.com về gián đoạn chuyến bay, quý khách sẽ mất quyền hưởng Agoda.com Guarantee. Vì vậy, hãy luôn giữ liên lạc với Agoda.com và thông báo cho họ về bất kỳ thay đổi nào trong lịch trình chuyến bay của quý khách.

Sau khi nhận được thông tin về gián đoạn chuyến bay, Agoda.com sẽ tìm kiếm các phương tiện vận chuyển thay thế để đưa quý khách đến điểm đến. Nếu Agoda.com tìm được phương tiện thay thế hợp lý, Agoda.com sẽ đề nghị chuyến bay thay thế và hoàn toàn trả tiền cho quý khách. Nếu Agoda.com không thể đặt chuyến bay thay thế cho quý khách trên mạng, quý khách có thể tự mua vé tương ứng để đi chuyến bay thay thế, và Agoda.com sẽ hoàn trả cho quý khách mức giá vé đã thỏa thuận trước đó.

Quý khách cần liên hệ với Agoda.com và xác nhận với họ trước khi tự mua vé chuyến bay thay thế. Nếu quý khách mua vé mà không liên hệ và xác nhận với Agoda.com, Agoda.com sẽ không hoàn trả giá vé cho quý khách.

Liên lạc và thông báo

Thông báo từ Agoda.com đến quý khách được coi là đã nhận vào ngày và giờ mà thông báo được gửi thành công qua email. Quý khách cần trả lời thông báo của Agoda.com trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm thông báo được gửi. Nếu quý khách không trả lời trong thời gian này, quyền hưởng Agoda.com Guarantee sẽ không còn hiệu lực.

Dịch vụ Đặc biệt

Agoda.com cung cấp một số dịch vụ đặc biệt cho quý khách trong trường hợp được áp dụng Agoda.com Guarantee hoặc theo quyết định của Agoda.com. Những dịch vụ này có thể bao gồm chỗ ở qua đêm, phương tiện vận chuyển thay thế, bồi thường bữa ăn và đồ uống. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cách sử dụng các dịch vụ này khi quý khách liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi để thông báo về gián đoạn chuyến bay. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ này phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi và cần được phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi đồng ý và xác nhận trước. Quý khách cần trả tiền cho các dịch vụ này và yêu cầu hoàn tiền bằng cách cung cấp biên lai thanh toán, chứng minh việc quý khách đã thanh toán cho các dịch vụ như vậy.

Thời gian xử lý việc đặt chỗ tối thiểu của Chuyến bay Thay thế

Khi Agoda.com đề nghị Chuyến bay thay thế cho quý khách theo Agoda.com Guarantee, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp Chuyến bay trong thời gian ít nhất 8 tiếng kể từ khi quý khách liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp Chuyến bay thay thế trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng chúng tôi không thể đặt chuyến bay thay thế ít hơn 8 tiếng sau khi quý khách liên hệ với chúng tôi.

Agoda.com Guarantee có hiệu lực theo các điều kiện sau:

  1. Vé Chuyến bay phải được mua thông qua Agoda.com. Nếu quý khách thay đổi lịch trình chuyến bay mà không thông qua Agoda.com, Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc cung cấp bất kỳ biện pháp khắc phục nào.

  2. Quý khách phải yêu cầu được giải pháp và đóng góp phần chi phí cho chuyến bay thay thế chính xác như đã thỏa thuận với Agoda.com trong vòng 14 ngày kể từ khi quý khách đến điểm đến trong lịch trình ban đầu.

  3. Cùng với yêu cầu đóng góp, quý khách cần cung cấp bản sao rõ ràng và dễ đọc của biên lai thanh toán và vé chuyến bay thay thế.

  4. Các yêu cầu hoàn tiền phụ thuộc vào các điều kiện đã nêu trong tài liệu này. Xin lưu ý rằng các thuế sân bay và các chi phí khác nhau có thể không được hoàn tiền.

Trong một số trường hợp, Chuyến bay có thể có chuyến bay nối tiếp hoặc trở lại. Việc đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa có thể yêu cầu quý khách lấy hành lý của mình và tự gửi hành lý cho Chuyến bay tiếp theo. Xin lưu ý rằng chuyến bay nối tiếp có thể do Hãng vận tải khác khai thác.

Một khi quý khách đã đến sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt, chúng tôi không thể đảm bảo rằng quý khách có thể kịp thời chuyển tiếp đến chuyến bay tiếp theo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc lỡ chuyến bay nối tiếp hoặc đi chuyến bay không chính xác.

Agoda.com Guarantee của chúng tôi chỉ áp dụng cho chuyến bay một chiều. Quý khách cần liên hệ trực tiếp với Hãng vận tải để biết thông tin chi tiết về việc đặt chỗ và đi chuyến bay nối tiếp.

Agoda.com Guarantee có những thuật ngữ và định nghĩa sau:

  • Dịch vụ Bổ sung: Những dịch vụ bổ sung liên quan đến chuyến bay, bao gồm việc đổi chỗ ngồi, ưu tiên lên máy bay, bữa ăn, và hành lý phụ. Quý khách phải trả phí cho các dịch vụ này và yêu cầu hoàn tiền bằng cách cung cấp biên lai thanh toán.

  • Đơn đặt chỗ: Quá trình đặt vé chuyến bay thông qua Agoda.com, bao gồm việc cung cấp thông tin, chấp nhận điều khoản và thanh toán đầy đủ. Quý khách cần lưu ý rằng việc thay đổi lịch trình chuyến bay mà không thông qua Agoda.com không được áp dụng Agoda.com Guarantee.

  • Hãng vận tải: Hãng hàng không hoặc công ty vận tải đường bộ cung cấp dịch vụ vận chuyển. Chúng tôi sẽ thông báo tên hãng vận tải trước khi quý khách đặt chuyến bay.

  • Chuyến bay: Chuyến bay có thể là chuyến bay đến điểm đến hoặc chuyến bay nối tiếp. Mỗi chuyến bay có thể có quy tắc và hãng vận tải khác nhau.

  • Gián đoạn chuyến bay: Thay đổi trong lịch trình chuyến bay, làm thay đổi thời gian khởi hành hoặc đến điểm đến, gây khó khăn cho việc chuyển tiếp và tới điểm đến cuối cùng.

Conclusion: So above is the Bảo đảm Agoda.com article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: natuts.com

Related Articles

Back to top button