Tin Tức

Agoda.com Guarantee: Bảo đảm Chất lượng Dịch vụ

You are interested in Agoda.com Guarantee: Bảo đảm Chất lượng Dịch vụ right? So let's go together natuts.com look forward to seeing this article right here!

Agoda.com là công ty du lịch hàng đầu trong lĩnh vực đặt phòng khách sạn và vé máy bay trực tuyến. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự uy tín và tin cậy trong quá trình cung cấp dịch vụ cho quý khách.

Agoda.com Guarantee – Sự chắc chắn về Chuyến bay

Agoda.com Guarantee là chương trình hỗ trợ miễn phí dành cho quý khách trong trường hợp xảy ra gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng đến lịch trình đi lại của quý khách.

1. Agoda.com Guarantee – Đối với Chuyến bay đang tiếp diễn

Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng trong trường hợp Chuyến bay đang diễn ra bị gián đoạn do hãng vận tải tương ứng hoặc chúng tôi thông báo ít nhất 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất kỳ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi gián đoạn này.

Nếu quý khách biết về gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp này, quý khách cần thông báo cho chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email, không được chậm trễ quá đáng. Nếu quý khách không thông báo cho chúng tôi về gián đoạn Chuyến bay (không được chậm trễ quá đáng), quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee. Nếu chúng tôi nhận được thông báo về gián đoạn Chuyến bay trước khi quý khách thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách trong thời gian hợp lý sau khi nhận thông báo.

Sau khi chúng tôi được thông báo về gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp này, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp sau đây:

  • Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế để đưa quý khách tới điểm đến. Nếu có phương tiện vận chuyển thay thế hợp lý, chúng tôi sẽ đề xuất Chuyến bay thay thế hoàn toàn miễn phí cho quý khách. Trường hợp chúng tôi không thể mua Chuyến bay thay thế được đề xuất cho quý khách trên mạng, sau khi xác nhận với quý khách, quý khách có thể tự mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến ban đầu. Chúng tôi sẽ hoàn trả cho quý khách mức giá đã đồng ý trước đó của vé như vậy theo các điều kiện chi tiết. Trường hợp chúng tôi không thể tìm ra Chuyến bay thay thế hợp lý, chúng tôi có thể thỏa thuận với quý khách về phần góp tương xứng của chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Quý khách luôn buộc phải liên hệ với chúng tôi và nhận xác nhận từ chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện vận chuyển thay thế, nếu không, quý khách sẽ không được hoàn tiền vé.

Quý khách cần trả lời chúng tôi về quyết định ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp được đề xuất từ chúng tôi, nhưng không muộn hơn 24 giờ kể từ thời điểm khởi hành chuyến bay đầu tiên trong lịch trình của quý khách. Xin lưu ý rằng lời đề xuất của chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ còn trống của các giải pháp được đề xuất. Sau 24 giờ trên, lời đề xuất sẽ không còn hiệu lực và quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee trong vấn đề này.

2. Liên lạc và thông báo

Trừ khi có chứng cứ ngược lại, mọi thông báo hoặc tin tức từ chúng tôi gửi cho quý khách được coi là quý khách đã nhận vào ngày và giờ truyền thông báo, với điều kiện không gặp trục trặc trong việc truyền thông báo nếu thông báo được gửi qua email, hoặc vào ngày và giờ bị từ chối nếu thư được gửi lại bị từ chối sai (ví dụ: email bị chuyển vào thư mục rác hoặc yêu cầu nhận bị từ chối). Thời hạn tối đa để phản hồi thông báo của chúng tôi là 24 giờ kể từ thời điểm gửi thông báo bằng cách sử dụng địa chỉ email mà quý khách đã cung cấp. Nếu quý khách không trả lời thông báo của chúng tôi theo quy định trong Điều khoản này, quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee.

3. Dịch vụ Đặc biệt

Có một số dịch vụ được xác định trong đoạn này có thể áp dụng cho các trường hợp thuộc Agoda.com Guarantee, hoặc trong các trường hợp chúng tôi chọn để cung cấp các dịch vụ này. Chúng tôi sẽ kích hoạt các dịch vụ này khi quý khách liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi về gián đoạn Chuyến bay. Việc cung cấp các dịch vụ này sẽ được thực hiện theo ý muốn và sự đồng ý từ phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi, nếu không quý khách không có quyền yêu sách hợp pháp đối với các dịch vụ đã nêu. Xin lưu ý rằng quý khách cần thanh toán phí cho các dịch vụ này trước và yêu cầu hoàn trả bằng cách cung cấp biên lai thanh toán để chúng tôi có chứng cứ rằng quý khách đã thanh toán cho các dịch vụ này. Tuỳ theo điều kiện nêu ra ở đây, chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí các dịch vụ mà quý khách đã trả, dựa trên tỷ giá hối đoái hàng ngày Oanda có thể được tìm thấy tại đây.

Nếu giải pháp thay thế nào đã được nêu ở trên được đề xuất bởi hãng vận tải được chọn, chúng tôi sẽ được miễn trách nhiệm và không phải chi trả thêm cho quý khách.

4. Thời gian xử lý tối thiểu cho Đặt chỗ Chuyến bay Nối tiếp

Xin lưu ý rằng khi chúng tôi đặt Chuyến bay thay thế cho quý khách theo Agoda.com Guarantee, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp Chuyến bay trong trường hợp có ít nhất 8 tiếng kể từ khi quý khách liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi đến giờ khởi hành Chuyến bay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đề xuất việc đặt chỗ này trong thời gian ngắn nhất, tuy nhiên, chúng tôi không thể đặt bất kỳ Chuyến bay thay thế nào ít hơn 8 tiếng sau khi quý khách liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Agoda.com Guarantee áp dụng các điều kiện sau:

  1. Vé Chuyến bay phải dành cho Chuyến bay mà chúng tôi đề xuất cho quý khách. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã đặt thông qua chúng tôi mà không có sự trợ giúp từ chúng tôi, Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và chúng tôi sẽ không có biện pháp khắc phục nào.

  2. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu của quý khách để đóng góp một phần cho giá vận chuyển thay thế do quý khách mua và đã được chúng tôi đồng ý trước, phù hợp với Điều A này, trong vòng 14 ngày kể từ ngày quý khách tới Điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu. Cùng với yêu cầu đóng góp, quý khách phải cung cấp bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán cùng với vé Chuyến bay thay thế.

  3. Agoda.com Guarantee – Ngoại lệ. Nếu xảy ra bất kỳ thay đổi nào về lịch trình Chuyến bay mà do quý khách thực hiện (không thông qua chúng tôi) hoặc quý khách thay đổi chi tiết liên lạc với bất kỳ hãng vận tải nào liên quan đến Đơn đặt chỗ của mình, Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và quý khách sẽ không được đòi bồi thường trong trường hợp này.

  4. Hạn chế của Agoda.com Guarantee – Trường hợp bất khả kháng. Agoda.com Guarantee không áp dụng cho các trường hợp gián đoạn Chuyến bay do các sự kiện không thể tránh được dù đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý. Những trường hợp này có thể xảy ra do bất ổn chính trị, điều kiện khí tượng, các hạn chế và khuyến nghị của chính phủ, rủi ro về an ninh và sức khỏe, thiếu sót về an toàn giao thông bất ngờ, cuộc đình công tác động đến hoạt động của hãng hàng không, hạn chế đáng kể trong vận hành sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt, cũng như tình trạng phá sản, vỡ nợ hoặc chấm dứt từ 50% tất cả các chuyến bay trở lên của hãng vận tải hoặc bất kỳ rủi ro nào khác làm hạn chế hoặc làm mất đi khả năng cung cấp dịch vụ của hãng vận tải. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng đề xuất Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển khác, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp Agoda.com Guarantee hoặc trang trải các chi phí cho Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển khác do ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.

Trong một số trường hợp, khi có Chuyến bay Nối tiếp hoặc vận chuyển tới Điểm đến và quay lại, việc sắp xếp các Chuyến bay sẽ được thực hiện để xuất vé một chiều liên quan cho từng phần của lịch trình. Trong trường hợp này, quý khách cần lưu ý:

  • Mỗi Chuyến bay có thể có các quy tắc riêng, đặc biệt nếu được khai thác bởi một hãng vận tải khác nhau.
  • Khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, quý khách phải lấy hành lý của mình và kiểm tra lại tại sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác.
  • Đôi khi, Chuyến bay có thể được khai thác bởi một hãng vận tải khác so với hãng vận tải đã chọn trước đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quý khách sẽ có đủ thời gian và thông tin để thực hiện Chuyến bay Nối tiếp.

Conclusion: So above is the Agoda.com Guarantee: Bảo đảm Chất lượng Dịch vụ article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: natuts.com

Related Articles

Back to top button