Tin Tức

Tạo Menu Tạm Dừng cho Trò chơi 2D Platformer với Godot

You are interested in Tạo Menu Tạm Dừng cho Trò chơi 2D Platformer với Godot right? So let's go together natuts.com look forward to seeing this article right here!

Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo menu tạm dừng trong khi chơi trò chơi. Khi bạn nhấn tạm dừng, trò chơi sẽ dừng lại và bạn có thể tiếp tục chơi, chơi lại, hoặc thoát.

Tạo menu khi trò chơi kết thúc

Tạo một CanvasLayer node và đổi tên thành PauseMenu. Điều chỉnh kích thước tối thiểu để phù hợp.

image

Thêm một Custom Font để tạo đồ họa đẹp.

image

Thêm custom Styles để tạo hiệu ứng mắt thẩm mỹ.

image

Kết quả như sau:

image

Thêm một Control node và đổi tên thành PauseMenu. Thêm một Panel làm hình nền và đổi tên.

image

Canh chỉnh để căn giữa.

image

Tạo custom Styles.

image

Thêm MarginContainer node dưới Background.

Sử dụng margincontainer để căn chỉnh đẹp.

image

Chọn Full rect.

image

Tiếp theo là Theme Overrides -> Constants. Bạn điền khoảng 10 và tùy chỉnh theo trò chơi của bạn.

image

Thêm một VboxContainer.

image

Sau khi thêm, bạn sẽ thấy VboxContainer lùi vào 10mm so với margincontainer.

Thêm Label và đổi tên thành TieuDe.

image

Căn chỉnh align để căn giữa.

image

Thêm một Custom Font để tạo đồ họa đẹp.

image

Kết quả như trên.

image

Thêm 3 nút khác như trong hình và 3 Ninepatchrect là khoảng cách.

image

Thêm custom fonts và custom styles cho các nút.

Bạn có thể thêm hoặc không thêm.

image

Lưu lại scene.

image

Thêm script trong node PauseMenu.

image

Kết nối 4 tín hiệu của 4 nút.

Sau đó, ẩn menu tạm dừng vì chỉ hiển thị khi nhấn nút hiển thị.

func _on_NutTiepTuc_pressed():
  get_tree().paused = false
  $PauseMenu.hide()

func _on_NutChoiLai_pressed():
  get_tree().paused = false
  get_tree().reload_current_scene()

func _on_NutVeMenu_pressed():
  get_tree().paused = false
  get_tree().change_scene("res://Scences/Map/LevelMap.tscn")

func _on_HienPauseMenu_pressed():
  $PauseMenu.show()
  get_tree().paused = true

Cuối cùng, thay đổi chế độ tạm dừng trong Inspector của PauseMenu thành Process để khi cây tạm dừng, PauseMenu vẫn hoạt động.

image

Sao chép sang trang Map.

image

Dưới đây là kết quả của tôi.

Bản đồ cấp độ

Ồ, tôi quên trong các phần trước là thêm nút trở lại trong scene Level Map để trở về Menu chính.

Thêm một node Button và đổi tên. Sau đó, thêm custom fonts và custom styles.

Tạo một script trong Level Map.

Kết nối tín hiệu trong node QuayVe.

extends Node2D

func _on_QuayVe_pressed():
  get_tree().change_scene("res://Scences/UI/Menu.tscn")

Về mã nguồn trên, tôi có thế.

Dưới đây là kết quả của tôi.

Tóm tắt

Vậy là trong phần này, tôi đã chỉ cho bạn cách tạo menu tạm dừng cho trò chơi.

Conclusion: So above is the Tạo Menu Tạm Dừng cho Trò chơi 2D Platformer với Godot article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: natuts.com

Related Articles

Back to top button