Giới thiệu về NATuts.com

Xin chào mọi người, chúng mình là NATuts, trang web về kiến thức Cuộc sống, Đồ họa, Phần mềm. NATuts nghĩa là tên viết tắt của các thành viên lập ra page kết hợp với cụm từ Tutorials.

Hôm nay, chúng mình lập ra NATuts vì tin vào câu nói “Ai cũng là chuyên gia trong lĩnh vực của bản thân”. Vì thế, page này dùng để trao đổi các kiến thức mà chúng mình có cho tất cả các bạn. Mặt khác, các thành viên trong nhóm cũng mong nhận lại từ các bạn các kiến thức bổ ích.

Thế nên, hãy cho phép NATuts đồng hành cùng các bạn trên con đường tri thức nhé !

Thông tin liên hệ với nhóm :